ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ THÔNG TIN PHÁP LÝ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY (“SITE”). SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY CHỈ ĐỊNH RẰNG BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (“ĐIỀU KHOẢN”), ĐỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web này wwwdhivina.com (“Trang web”). Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập trang web này, trên thực tế, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng sau đây.

  1. THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN

Bản quyền © DHI. Mọi quyền được bảo lưu ..

  1. BIỂN THƯƠNG MẠI / THÔNG BÁO TÊN CÔNG TY

Logo “DHI” và “dhivina.com” là nhãn hiệu và / hoặc nhãn hiệu dịch vụ của các sản phẩm của Công ty DHI. Trừ khi có ghi chú khác trên Trang web, tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng khác được sử dụng trong Trang web này là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu trưng của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

  1. HẠN CHẾ KHI SỬ DỤNG

Các Hành vi bị Cấm: Liên quan đến việc Sử dụng Trang web của bạn hoặc bất kỳ Nội dung nào, bạn đồng ý không cố ý: (i) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc kỹ thuật nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web; (ii) đăng hoặc truyền tải lên Trang web bất kỳ Thông tin bất hợp pháp, gian lận, quấy rối, bôi nhọ hoặc khiêu dâm dưới bất kỳ hình thức nào; (iii) đăng hoặc gửi đến Trang web bất kỳ Thông tin nào có chứa vi-rút, lỗi hoặc các mục có hại khác; (iv) xuất bản, thực hiện, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, sao chép, thiết kế đối chiếu hoặc sử dụng Nội dung (trừ những gì được cho phép rõ ràng ở đây); (v) đăng hoặc truyền vào hoặc trên Trang web bất kỳ Thông tin nào vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của một bên khác; (vi) sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc công nghệ nào để cung cấp các nỗ lực tự động lặp lại để truy cập các phần được bảo vệ bằng mật khẩu của Trang web.

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN

Khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu: Nếu bạn được phép truy cập vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Trang web, bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của mình và gửi Thông báo cho DHI trong vòng 24 giờ nếu mật khẩu của bạn bị xâm phạm. Bạn thừa nhận DHI không xác nhận hoặc không liên kết với bất kỳ Trang web được Liên kết nào và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thông tin nào xuất hiện trên Trang web được Liên kết.

  1. BẠN GỬI THÔNG TIN

Nội dung Người dùng gửi. Ngoài thông tin nhận dạng cá nhân được thảo luận bên dưới, bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc thông tin liên lạc nào khác mà bạn truyền hoặc đăng lên Trang web này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền (“Thông tin liên lạc”). DHI sẽ không có nghĩa vụ liên quan đến Thông tin liên lạc. DHI và những người được chỉ định sẽ được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối, kết hợp và sử dụng Thông tin liên lạc và tất cả dữ liệu, hình ảnh, văn bản và những thứ khác có trong đó cho bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Bạn bị cấm đăng hoặc truyền đến hoặc từ Trang web này bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

Thông tin Nhận dạng Cá nhân. Nếu bạn truyền hoặc đăng thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, v.v.) lên Trang web này, DHI sẽ xử lý, xử lý và bảo vệ thông tin đó theo tuyên bố về quyền riêng tư của công ty DHI. DHI sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho người khác. DHI sẽ chỉ chia sẻ những thông tin đó với các chi nhánh khác đang đại diện cho công ty DHI để hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của bạn với DHI, trừ khi được bạn đồng ý hoặc pháp luật yêu cầu.

  1. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG & amp; VẬN HÀNH

DHI có quyền giới hạn việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào theo mong muốn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. DHI thay đổi Nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

  1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Giới hạn trách nhiệm pháp lý: Trong mọi trường hợp, bất kỳ Nhà cung cấp nội dung nào cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc các thiệt hại khác, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến Trang web, việc sử dụng trang web của bạn hoặc Nội dung, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với sự không hài lòng với Trang web và / hoặc Nội dung là ngừng tất cả việc Sử dụng Trang web của bạn. Bạn có thể có các quyền bổ sung theo một số luật nhất định (bao gồm luật tiêu dùng) không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ giới hạn các thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, thì các loại trừ hoặc giới hạn trong Thỏa thuận này sẽxung đột trực tiếp với các luật đó có thể không áp dụng cho bạn. DHI không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hoặc vi rút có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn sử dụng, truy cập hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào từ trang web này ..

  1. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang Web của bên thứ ba trên Trang web này chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web này. DHI đã không xem xét tất cả các trang web của bên thứ ba này và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào trong số này hoặc nội dung của chúng. Do đó, DHI không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chúng, hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc tài liệu khác được tìm thấy ở đó, hoặc bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web này, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi thực hiện việc này.

  1. CẬP NHẬT THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với thông báo này. Vui lòng tham khảo trang này theo thời gian để xem lại những thông tin này và thông tin bổ sung mới.