• Mục đích và phạm vi thu thập

Dhivina.com chủ yếu thu thập thông tin cá nhân từ người dùng trang web này như họ tên, email, số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ trong biểu mẫu liên hệ. Đây là thông tin mà chúng tôi mong muốn khách hàng phải cung cấp khi gửi yêu cầu tư vấn hoặc mua sản phẩm và chúng tôi cũng có thể liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin của người dùng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ bất kỳ dịch vụ nào bằng cách sử dụng thông tin do họ cung cấp và tài khoản e-mail của họ. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý hợp lý.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:

 • + Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;
 • + Gửi mô tả sản phẩm cho khách hàng nếu chúng được khách hàng yêu cầu;
 • + Gửi các thông điệp email tiếp thị, các chương trình khuyến mãi của chúng tôi;
 • + Gửi các thông báo về các hoạt động trên Trang web;
 • + Giao tiếp và giao dịch với người dùng trong các trường hợp đặc biệt;
 • + Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và các giao dịch liên quan.

– Theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan của một số khách hàng ..

 • Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu của ban quản trị. Tất cả các trường hợp khác, thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

 • Địa chỉ của chúng tôi nơi thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY DHI

Địa chỉ: 33 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: +84 91 3756 855

Email: gioan@dhivina.com

 • Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ.

Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Ban quản trị website để thực hiện trường hợp này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bảo mật thông tin yêu cầu liên hệ với ban quản trị của Website. Khi nhận được những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận thông tin phù hợp như phản ánh của Khách hàng, tùy theo mức độ mà chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 • Cam kết giữ thông tin của khách hàng

Thông tin của khách hàng được đảm bảo giữ bí mật nhà nước theo chính sách bảo vệ thông tin riêng tư. Chỉ sử dụng và thu thập thông tin của mọi khách hàng khi được họ cho phép và trong một số tình huống pháp lý.

Không sử dụng, gửi, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu khách hàng không cho phép.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ web được lưu, thông tin của khách hàng bị tin tặc tấn công và tất cả thông tin bị mất. Chúng tôi có trách nhiệm thông báo sự việc này với cơ quan chức năng để họ điều tra, giải quyết kịp thời và cho khách hàng biết.

Chúng tôi lưu giữ thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán và chứng từ số hóa.

Ban quản trị trang web yêu cầu mỗi cá nhân phải cung cấp đủ thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v. và chịu trách nhiệm về các thông tin đó theo nguyên tắc pháp luật. Quản trị viên không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào vì quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin khách hàng cung cấp khi họ đăng ký là không chính xác.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty TNHH DA HAE INTERNATIONAL
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty TNHH DA HAE INTERNATIONAL. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 • Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.